Hakkımızda

Derby Hakkında

about-img

“78 yıl önce Şişli’de başlayan, bugün dünyanın 65 ülkesinde devam eden bir hikaye...”

Dünyanın beş kıtasında 65’ten fazla ülkede tüketicilerinin hayatına erişilebilir fiyatlarla konfor katan Derby’nin hikayesi, İkinci Dünya Savaşı’nın ilk yılı 1940’ta, İstanbul’un henüz yeni gelişen uzak bir semtinde, Türkiye’nin kauçuk ayakkabı ve çizme üreticisi olarak, Şişli’de başladı.

1960’lı yıllar ise Derby’nin sıçrama yaptığı yıllar oldu. Üretim hacmi gelişen Derby’nin yeni bir üretim adresi vardı. Bakırköy Osmaniye’de Eski Çimento Fabrikası olarak bilinen mevkide modern fabrikasına taşındı. 1960 yılında 1800 çalışanı ile Türkiye’nin 38. büyük şirketi unvanını kazanmıştı.

Türkiye ve Dünyada Derby

“Tüketicilerine daha rahat ve pürüzsüz tıraş deneyiminin yanında tıraşta cazip fiyatlar da sunan Derby, Türkiye’de çok daha fazla erkeği tıraşa ve bakımlı olmaya teşvik ediyor.

Yaygınlığı, erişilebilir fiyatları ile GFK 2017 Tüketici Araştırmasına göre Derby’i Türkiye’de her 10 kişiden 9’u biliyor. Bilinirliği en yüksek markalardan olan Derby, dünyaya da kendini tanıtıyor.”

Günümüz Derby Dünyası

Günümüz Derby Dünyası

1940 yılından bu yana üretim sürekliliği, tıraş bıçağı üretiminde 45 yıllık tecrübesi, dünya standartlarında bıçak teknoloji ve üretim prosesleri, Türkiye’de üretilen tek tıraş bıçağı markası olması, beş kıtada global deneyimi, yüksek performans ve kalitesi, geniş ürün aralığı ve erişilebilir fiyatları ile Derby günümüzde rakamlara da yansıyan bu gücünü, Türkiye’den dünyaya taşıyor. Bu yaklaşım tüketicilerde de karşılığını buluyor. Derby, pürüzsüz sinekkaydı tıraşı cazip fiyatlarla almayı isteyen tüketicilerin tercih ettiği tıraş bıçaklarının önde gelen markalarından olarak yükseliyor.

Tıraş bıçaklarında kullanılan yüksek kaliteli çelik, dünyanın lider çelik üreticilerinden tedarik ediliyor. Derby mühendisleri Avrupa menşeli kalıp ve montaj makinelerinde, yeni bıçak teknoloji ve üretim proseslerinin uygulanmasıyla çeliği işleyerek bıçakları şekillendiriyorlar.

Kalite Standartlarımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

AZMÜSEBAT Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, operasyonlarının tüm aşamasında öncelik unsurunu “insan” olarak kabul etmiş, güvenli çalışma ortamının sağlanmasını ve insan sağlığını korumayı iş hedefi olarak belirlemiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda firmamız,

 • İSG hedeflerini belirlemeyi ve periyodik olarak izlemeyi,
 • kazaların engellenmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesi için güvenli çalışma ortamını sağlamayı, çalışan sağlığını korumak için gerekli kaynakları ayırmayı,
 • ilgili tarafların beklentilerini ve kuruluşun bağlamlarını dikkate alarak İSG risklerini ve fırsatlarını belirleyerek takip etmeyi,
 • iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin yerine getirilmesine ilişkin ulusal/uluslararası uygulanabilir tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • tehlikeleri ortadan kaldırarak İSG risklerini önlemeyi veya etkilerini azaltarak sürekli kontrol altında tutmayı,
 • acil durumların yaşanmaması için gerekli önleyici tedbirleri almayı,
 • çalışanlarımızdaki güvenlik kültürü algısını yükseltmek için eğitimler vermeyi,
 • çalışanlarımız ve/veya çalışan temsilcilerimizin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine katılım ve danışmalarını sağlamayı,
 • İSG yönetim sistemi ve İSG performansını sürekli iyileştirerek geliştirmeyi,

beyan ve taahhüt eder…
Genel Müdür

Çevre Politikası

AZMÜSEBAT Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, faaliyetlerinin tüm aşamasında doğal kaynakları korumayı, kirliliği önlemeyi ve atıkları kaynağında ayrıştırarak geri kazanım yöntemlerini uygulamayı temel hedefi olarak görür. Firmamız, temiz çevre uygulamaları ve kurumsal hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda,

 • doğal kaynakları korumayı, enerjiyi verimli kullanmayı,
 • çevreyi kirletmemek felsefesi doğrultusunda firmamızın yapısına, ölçeğine, bağlamına uygun amaç ve hedefler belirlemeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynak desteğini sağlamayı, hedeflerin etkinliğini periyodik olarak izlemeyi,
 • kaynakları etkin ve verimli kullanarak atıkları en aza indirmeyi, oluşan atıkları mevzuat gereklilikleri doğrultusunda bertaraf ederek çevreyi kirletmemeyi,
 • çalışanlara çevre bilincinin artırılmasına yönelik gerekli eğitimleri vermeyi,
 • çevre boyutlarını ve uygulama gerekliliklerini kapsayan ulusal/uluslararası yasal ve diğer şartlara uymayı,,
 • çevre yönetim sisteminin geliştirilmesi ve çevre performansının arttırılması için sürekli iyileştirmeyi,

beyan ve taahhüt eder…
Genel Müdür

Kalite Politikası

Türkiye’deki tek tıraş bıçağı üretim şirketi olan AZMÜSEBAT Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, üretimden başlayan ve satış sürecince devam eden tüm aşamalarda Kalite Yönetim Sistemini başarı ile uygulamak için,

 • misyon, vizyon ve stratejik bağlamına uygun kalite amaç ve hedeflerini belirlemeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmayı,
 • müşteri talep ve beklentilerine karşı ulusal/uluslararası ürün standartlarını sağlayarak memnuniyeti arttırmayı,
 • üretim kalitesini sürekli iyileştirerek müşterilerine, çalışanlarına ve tedarikçilerine değer katan uygulamaları gerçekleştirmeyi,
 • teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, tasarım/geliştirme çalışmaları yaparak üretim verimliliğini arttırmayı,
 • çalışanlarının sisteme katkı vermeleri ve kalite kültürünün şirket içinde geliştirilmesi için eğitimler düzenlemeyi,
 • üretim faaliyetleri esnasında uygulanabilir yasal şartları ve diğer gereklilikleri sağlamayı,
 • kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve performansının arttırılması için sürekli iyileştirmeyi,

beyan ve taahhüt eder…
Genel Müdür